BRAIN DRAIN

Або ж відтік мізків визначається як еміграція або міграція талановитих людей з скілами та навичками із країн, що розвиваються чи слаборозвинених, до розвинутих.
Чому це не окей?
Коли молоді люди, які мають можливості та кваліфікації, переїжджають з України, це відштовхує інвесторів від вкладання коштів в розвиток країни. Це впливає на економічну та інноваційну конкурентоспроможність країни.
Втрата інвестицій
Міграція молодих людей призводить до втрати робочої сили в Україні, особливо якщо вони мають кваліфікації, які важко замінити. Це суттєво погіршує економічну ситуацію та стан зайнятості в країні.
Втрата працівників
Міграція молоді погіршує демографічну ситуацію в країні, зменшує кількість народжень та збільшує старіння населення. Це впливає на державну політику, пенсійну систему та інші соціальні проблеми в країні.
Демографічні проблеми
Міграція призводить до втрати людського потенціалу України, зниження рівня освіти та професійної підготовки населення, а також зменшення культурної та інтелектуальної різноманітності.
Втрата людського потенціалу
Українська молодь від Краматорську до Гамбургу поділилась своїми думками та переживаннями щодо першопричин та наслідків міграції фахівців. Так ми створили наше соціальне дослідження, присвячене проблемі “відтоку мізків” з України
BRAIN DRAIN ТА ВІЙНА
З них це молодь
40%
Внутрішньо переміщенних осіб
7 000 000
Виїхало за кордон
5 000 000
Колегіальний орган українських та міжнародних експертів, що спрямують свій досвід на потужний та ефективний план дій, який охоплюватиме точні проблеми міграції молоді та пропонуватиме їх вирішення
Експертна група з Плану дій щодо скорочення youth brain drain в Україні
Національна група з дослідження youth brain drain в Україні
Команда молодих змінотворців, що проводять національне соціологічне та аналітичне дослідження першопричин, поточної ситуації та наслідків youth brain drain в Україні.