BRAIN DRAIN

Або ж відтік мізків визначається як еміграція або міграція талановитих людей з скілами та навичками із країн, що розвиваються чи слаборозвинених, до розвинутих.
Чому це не окей?
Коли молоді люди, які мають можливості та кваліфікації, переїжджають з України, це відштовхує інвесторів від вкладання коштів в розвиток країни. Це впливає на економічну та інноваційну конкурентоспроможність країни.
Втрата інвестицій
Міграція молодих людей призводить до втрати робочої сили в Україні, особливо якщо вони мають кваліфікації, які важко замінити. Це суттєво погіршує економічну ситуацію та стан зайнятості в країні.
Втрата працівників
Міграція молоді погіршує демографічну ситуацію в країні, зменшує кількість народжень та збільшує старіння населення. Це впливає на державну політику, пенсійну систему та інші соціальні проблеми в країні.
Демографічні проблеми
Міграція призводить до втрати людського потенціалу України, зниження рівня освіти та професійної підготовки населення, а також зменшення культурної та інтелектуальної різноманітності.
Втрата людського потенціалу
It's very easy to be different, but very difficult to be better
BRAIN DRAIN ТА ВІЙНА
З них це молодь
40%
Внутрішньо переміщенних осіб
7 000 000
Виїхало за кордон
5 000 000
Колегіальний орган українських та міжнародних експертів, що спрямують свій досвід на потужний та ефективний план дій, який охоплюватиме точні проблеми міграції молоді та пропонуватиме їх вирішення
Експертна група з Плану дій щодо скорочення youth brain drain в Україні
Національна група з дослідження youth brain drain в Україні
Команда молодих змінотворців, що проводять національне соціологічне та аналітичне дослідження першопричин, поточної ситуації та наслідків youth brain drain в Україні.